راهنمای نویسندگان

 ۱. اهداف و رسالت: فصلنامه‌ی پوست و زیبایی نشریه‌ای علمی تخصصی وابسته به مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این فصلنامه تازه‌ترین یافته‌ها در زمینه‌ی بیماری‌های پوست را به زبان فارسی و به صورت الکترونیک در اختیار متخصصان و دستیاران پوست و دانش‌آموختگان و دانشجویان سایر رشته ‌های تخصصی بالینی و علوم پایه‌ی مرتبط قرار می‌دهد. افزون بر این با توجه به روند رو به رشد اعمال زیبایی، این نشریه مطالبی را نیز در هر شماره به این عنوان اختصاص خواهد داد تا منبع معتبری برای همکاران ارجمند جهت انجام مداخلات بر اساس اصول علمی و رویکرد مبتنی بر شواهد فراهم آید.

۲. این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review)، گزارش‌موردی (Case Report) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) مرتبط با اهداف مجله را منتشر می‌کند.

۳. از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود فایل مقاله خود را به‌صورت فایل Microsoft Word ۲۰۰۳ از طریق سامانه ارسال و داوری آن‌لاین مقالات از طریق آدرس www.jdc.tums.ac.ir به مجله ارسال نمایند. لازم به ذکر است تنها راه ارسال مقالات از طریق سیستم الکترونیکی مجله موجود در سایت می‌باشد.نویسندگان محترم در صفحه شخصی خود در سایت مجله، سه فایل را ارسال می نمایند ،شامل فایل کامل مقاله، فایل بدون نام و فایل پیش نیاز که شامل متن حاوی ترتیب نام نویسندگان و امضاء آنهاست.

۴. پیش‌نویس مقاله پژوهشی باید دارای صفحه‌ی عنوان، چکیده، مقدمه، روش اجرا، یافته‌ها، بحث، تقدیر و تشکر و منابع باشد.

۵. صفحه‌ی عنوان: باید شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، رتبه و درجه‌ی علمی، رشته‌ی تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور برای هر یک از نویسندگان و شماره تلفن، نمابر، نشانی و آدرس پست الکترونیک نویسنده‌ی مسئول که مقصد مکاتبات و تماس خواهد بود، باشد.

۶. چکیده: مقاله‌ی پژوهشی باید دارای ساختار و شامل بخش‌های عنوان، زمینه و هدف، روش کار، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد که حداکثر در ۲۵۰ کلمه تهیه و در پایان آن تعداد ۳ تا ۵ کلیدواژه درج شود. بهتر است برای انتخاب کلیدواژه‌ها از واژه‌های Mesh فهرست‌شده در Index Medicus استفاده شود: (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). نویسندگان باید برای تهیه‌ی چکیده دقت لازم را به‌عمل آورند به‌گونه‌ای که چکیده دقیقاً بیانگر محتوای اصلی مقاله باشد.

۷. مقدمه: باید دلیل و هدف مطالعه را به‌طور خلاصه بیان کند. این بخش نباید مطلب را به‌طور وسیع توضیح دهد یا شامل یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

۸. روش اجرا: باید کاملاً شفاف نوشته شود به‌طوری که سایر محققان بتوانند آن پژوهش را دقیقاً تکرار کنند. در مورد پرسشنامه‌های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات ضروری است. لازم است روش‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل داده‌ها به‌دقت شرح داده شوند و مشخصات نرم‌افزارهای مورد استفاده شامل اسم کامل نرم‌افزار، نام شرکت سازنده، محل ساخت و نسخه‌ی استفاده‌شده ذکر شود.

۹. یافته‌ها: باید در قالب متن، جدول و نمودار ارائه شود. محتوای جداول نباید مجدداً در متن تکرار شود و به‌جای آن باید به شماره‌ی جدول ارجاع داده شود. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر متناسب با حجم مقاله باشد. جداول باید در صفحات جداگانه تایپ و به‌ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. در پیش‌نویس مقالات طولانی ممکن است نیاز به زیرعنوان باشد (به‌ویژه در بخش‌های یافته‌ها و بحث).

۱۰. بحث : باید شامل مقایسه‌ی نتایج به‌دست‌آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد. جزئیات یافته‌ها نباید مجدداً در بحث تکرار شود. در این زمینه باید بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتایج به‌دست‌آمده از آنها تأکید شود.

۱۱. تشکر و قدردانی: از تمامی افرادی که جزو نویسندگان نمی‌باشند و در زمینه‌ی علمی یا نوشتاری کمک کرده‌اند و هم‌چنین از سازمان‌های تأمین‌کننده منابع مالی و امکانات مورد نیاز، قدردانی به‌عمل آید.

۱۲. جداول: یا در متن مقاله قرار گیرند و یا در صفحات جداگانه تایپ و به‌ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. جداول بایستی دارای عنوان در قسمت بالا باشند و در صورت نیاز به توضیح، این مورد در ذیل جداول به‌صورت زیرنویس قید شود.

۱۳. تصاویر: تصاویر ارسالی باید از وضوح کافی جهت چاپ برخوردار باشند و در متن در محل مناسب قرار گیرند وشماره و عنوان در زیر آنها قید گردد.
۱۴- مقالات مروری دارای چکیده بدون ساختار و حداقل ۲۵۰ کلمه بوده و متن نیز زیر عنوان مشابه مقالات اصیل ندارد مگر زیر عنوان های مرتبط با موضوع بر اساس نظر نویسندگان.
   -  گزارش مورد :چکیده شامل زیر عناوین مقدمه، گزارش مورد،نتیجه گیری و متن شامل مقدمه ، گزارش مورد، بحث می باشد.تعداد منابع کمتر از شش باشد .جهت اطلاع بیشتر به سایت www.care-statement.org مراجعه فرمایید.
   - نامه به سردبیر شامل چکیده و متن بدون ساختار است.تعداد منابع کمتر از پنج عدد باشد.
   - خلاصه انگلیسی مقالات پژوهشی شامل زیر عناوین : Background and Aim, Methods, Results, Conclusion و گزارش مورد شامل: Introduction,Case report,Conclusion  می باشد.

۱۵. تمام پیش‌نویس‌های مقالات باید به همراه منابع باشد. از آن‌جا که ممکن است امکان بررسی درستی تمامی منابع برای سردبیر وجود نداشته باشد، برای به حداقل رساندن خطاها، نویسنده باید همه‌ی منابع را با اسناد اصلی مطابقت دهد. منابع باید شامل اطلاعات زیر با الگوی ارائه‌شده به شرح ذیل باشند. پس از ذکر نام سه نویسنده  از et al استفاده گردد و منابع فارسی طبق همان الگو به انگلیسی ترجمه گردند.نام مجلات خارجی با مراجعه به پاب مد و بر اساس مخفف های اعلام شده در این سایت،بصورت مخفف ذکر گردند.

۱۶. مقاله:
 
Movaffagh J, Jaafari Mr, Amouzgar MH, et al. Isolation and in vitro cultivation of human skin keratinocytes and preparation of epidermal sheet. Iranian Journal of Dermatology ۲۰۰۶; ۹: ۲-۱۶ (Persian).
 
۱۷. فصلی از کتاب:
 
Mckibbon A. Diagnosis and screening. In: Maibach HI, Bashir SJ, Mckibbon A, editors. Evidenced-based dermatology, ۱st ed. Hamilton; BC Decker Inc.; ۲۰۰۲: ۳۱-۴۰.
 
۱۸. کتاب:
 
     .   Greenberg M, Glick M, Ship J. Burket&#۳۹;s oral medicine. ۱۱th ed. Ontario; BC Decker Inc,۲۰۰۸

۱۹. پایان نامه :Borkowski MM: Infant sleep and feeding :a telephone swurvey.PhD[dissertation].Mount Pleasant: Central Michigan University;۲۰۰۲.

۲۰. الکترونیک:
 
Havens G, Furuya S, Tan KM. The Future of Continuing Medical Education (CME) technology. The permanente Journal (Serial on line) ۲۰۰۱; ۵(۱) (۱۸ Screens).
Available from: http://www.KaiserPermanente/org/medicin/permjournal/winter۰۱/HScme.Html
Website: Health Canada. Drug product database. Available from: URL: http://www.hc-sc.gc.ca/ hpb/drugs-dpd. Accessed April ۹, ۲۰۰۵.
۲۱.پایان نامه:
              Borkowski M.Infant sleep and feeding:a telephone survey.PhD[ dissertation].Mount Pleasant:Central Michigan University;۲۰۰۲.
 
 
۲۲. Proof Reading: به‌منظور جلوگیری از هر گونه اشتباه، یک نسخه از پیش‌نویس پیش از انتشار به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اصلاحات باید به‌وضوح مشخص شده و بلافاصله به دفتر مجله ارسال شود.
۲۳. اختصارها و نمادها: تنها از اختصارهای استاندارد استفاده شود. از به‌کار بردن آن‌ها در صفحه عنوان و چکیده خودداری شود. عبارت کاملی که واژه اختصاری نمایانگر آن است باید یک‌بار قبل از واژه‌ی اختصاری در متن آمده باشد مگر این‌که واژه اختصاری یک واحد اندازه گیری باشد

۲۴. معیارهای اخلاقی: چاپ هرگونه نوشته‌ای در مجله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی است. ملاحظات اخلاقی باید در قسمت روش کار آورده شود:
الف) لطفاً اشاره شود که رضایت آگاهانه از همه‌ی افراد بالغ و از والدین یا قیم قانونی افراد صغیر شرکت‌کننده در مطالعه گرفته شده است. نام نهادی که با انجام مطالعه موافقت کرده است، ذکر شود.
ب) در متن به این نکته اشاره شود که نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی با دستورالعمل مؤسسات ملی بهداشت یا مؤسسه یا سازمان شما برای استفاده انسانی از حیوانات آزمایشگاهی مطابق است.

۲۵. Conflicts of Interest: نویسنده باید هرگونه منابع مالی و تعارض منافع، مانند دریافت وجوه یا هزینه یا داشتن سهام در یک سازمان را که ممکن است با انتشار مقاله دچار سود یا ضرر شود، اعلام کند. وجود competing interest به‌خودی خود موجب رد پیش‌نویس مقاله نمی‌شود ولی آگاهی آن برای ما لازم است.

۲۶. هزینه‌ای بابت تعداد صفحات چاپ‌شده در مجله دریافت نخواهد شد.

۲۷. کلیه مقالات چاپ‌شده در فصلنامه‌ی پوست و زیبایی دارای حق چاپ بین‌المللی می‌باشند. این مجله فقط به‌منظور استفاده‌ی شخصی غیرتجاری بوده و امکان تکثیر، پخش و چاپ مقالات این مجله بدون اجازه‌ی کتبی از سردبیر مجله وجود ندارد.

۲۸. در صورت مناسب تشخیص‌داده‌شدن پس از بررسی اولیه، کلیه‌ی مقالات برای انجام مرور همتایان (Peer-review) توسط حداقل دو داور انتخاب‌شده به‌وسیله‌ی شورای سردبیری، مورد مرور قرار می‌گیرند. نویسنده‌ی مسئول در اسرع وقت از تصمیم سردبیر نسبت به پذیرفته‌شدن، ردشدن، یا نیاز به تغییرات احتمالی مطلع می‌شود. در صورتی که پیش‌نویس مقاله با توجه به ضوابط مندرج در این دستورالعمل قابل قبول شناخته شود، در نوبت چاپ شماره‌ی آینده‌ی مجله قرار خواهد گرفت.

توجه:
۱- به استناد بخشنامه وزارتخانه متبوع، مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ شماره ۷۰۰/۲۹۲۷/د ،مبنی بر قید مصوبه اخلاق با شماره و تاریخ در متد همه مقالات به جز مقالات نظری مانند نامه به سردبیر، کامنتری،مروری نظام مند و غیر نظام مند، ضروریست نویسندگان متن فوق را ذکر نمایند.
۲- متن ارسالی فایل پیش نیاز باید شامل نام و مشخصات کامل ، درجه علمی ، محل کار و ترتیب توافقی  نویسندگان با امضا ء همگی باشد.

 


 


دفعات مشاهده: 12866 بار   |   دفعات چاپ: 895 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 48 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پوست و زیبایی می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb