فصلنامه پوست و زیبایی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر علیرضا فیروز
مدیر مسئول
 
دکتر منصور نصیری‌کاشانی
سردبیر
 
نشانی: تهران، خیابان طالقانی غربی، شماره ۴۱۵، مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام

کدپستی: ۱۴۱۶۶۱۳۶۷۵
صندوق پستی: ۶۳۸۳-۱۴۱۵۵

تلفن: ۸۸۹۷۸۱۹۰
دورنگار: ۸۸۹۶۳۸۰۴
پست الکترونیک:  jdctums.ac.ir
وب سایت: http://dermcosmj.ir  -  http://jdc.tums.ac.ir
   
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پوست و زیبایی:
http://jdc.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب